NHM Services

Williamnagar Civil Hospital

National Health Mission (NHM) Services

The following are the various NHM services that Willianagar Civil Hospital provides.

Services Available

  1. Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)
  2. Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK)
  3. Universal Immunization Programme
  4. Mission Indradhanush
  5. Janani Suraksha Yojana (JSY)
  6. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA)
  7. Navjat Shishu Suraksha Karyakram (NSSK)
  8. National Programme for Family Planning